Neznámý vlastník k 1.8.2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidov&