Vítání občánků

Vážení občané,

pokud máte zájem se společně se svými dětmi zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánk

Znak obce

Ve stříbrném štítě nahoře dvě černá plamenná volná orlí křídla se zlatou pružinou zakončenou jetelovým trojlístkem,