Komunální volby 2014

V letošních komunálních volbách do zastupitelstva obce Vodochody byly sestaveny 3 kandidátky - každá s 9 kandidáty. Z kandidátky Pro Vodochody-Hoštice pár dní před volbami odstoupil Ing. Jiří Bureš - dosavadní starosta obce.

Kandidátní listiny:

1 - VODOCHODY-HOŠTICE
kandidáti:
František Stojec, Václav Aron, Tomáš Paračka, Lenka Finková, Josef Fischer, Jiří Filinger, Marie Staňková, Jindřich Čížek, Jan Veselý

2 - Pro Vodochody-Hoštice
kandidáti:
Jitka Holoubková, Jiří Bureš (před volbami odstoupil), Vojtěch Kinkor, Pavel Kocán, Vladislav Jiroušek, Michal Tichý, Petr Kurka, Ladislav Tejkl, Karla Staňková

3 - VODOCHODY - HOŠTICE SOBĚ
kandidáti:
Květoslava Paláková, Ladislav Polcar, Petr Lomnický, Věra Váchová, Olga Babiy, Milan Polcar, Ivana Gronová, Martin Lomnický, Eva Fischerová

Výsledky voleb

Z celkového počtu 433 voličů se zúčastnilo voleb 279 voličů, tj. 64,43 % voličů.

Do zastupitelstva obce Vodochody byli zvoleni tito členové:
František Stojec (VODOCHODY-HOŠTICE)
Václav Aron (VODOCHODY-HOŠTICE)
Tomáš Paračka (VODOCHODY-HOŠTICE)
Lenka Finková (VODOCHODY-HOŠTICE)
Josef Fischer (VODOCHODY-HOŠTICE)
Jitka Holoubková (Pro Vodochody-Hoštice)
Vojtěch Kinkor (Pro Vodochody-Hoštice)
Pavel Kocán (Pro Vodochody-Hoštice)
Petr Lomnický (VODOCHODY - HOŠTICE SOBĚ.)

Kompletní výsledky voleb včetně počtu hlasů naleznete Zde.

Komunální volby a volby do senátu 2010

Rozsudek o neplatnosti hlasování.

V pátek 15.října 2010 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 16.října 2010 v době od 8 do 14 hodin proběhnou volby do zastupitelstva obce Vodochody a volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 22. října 2010 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 23.října 2010 v době od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky obdrží volič přímo ve volební místnosti.

Oznámení o době a místě konání voleb.

Zásady hlasování.

Výsledky voleb

1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Výsledky voleb do zastupitelstva obce.