HAVÁRIE VODY

Ve čtvrtek 4. července bude probíhat oprava vodovodního řádu v ul. Školská 50 ve Vodochodech.