Oznámení o zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce II-608 I. etapa