Sazby poplatku ze psů

Sazba poplatku ze psů za rok 2023 činí:

  • za jednoho psa - 200,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa - 500,- Kč
  • za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního a starobního důchodu - 50,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního a starobního důchodu - 70,- Kč
Poplatek je možné uhradit:

1. Na pokladně OÚ Vodochody, Školská 59 dle úředních hodin tj.:
Pondělí:     8.00 - 12.00 hod.
                 17.00 - 19.00 hod.
Středa:       8.00 - 12.00 hod.

2. Bankovním převodem na účet: 0429063389/0800 u ČS, a.s. pod variabilním symbolem, kterým je číslo popisné (do poznámky napište Vaše jméno).