Poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku na rok 2023 je stanovena ve výši 680,- Kč/osoba.
Splatnost poplatku je 28.2.2023.

Poplatek je možné uhradit:

1. Na pokladně OÚ Vodochody, Školská 59 dle úředních hodin tj.:
Pondělí:    8.00 - 12.00 hod.
               17.00 - 19.00 hod.
Středa:     8.00 - 12.00 hod.

2. Bankovním převodem na účet: 0429063389/0800 u ČS, a.s. pod variabilním symbolem, kterým je číslo popisné (do poznámky napište Vaše jméno). 
Známku na popelnici si můžete vyzvednout až po připsání platby na účet obce.