Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování při volbě prezidenta
České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (příp. 27. a 28. ledna 2023


Volební stanoviště seznam

Volební stanoviště foto