Nový informační leták o působnosti veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým.
Ombudsman dětem
Video