08.02.2021 bude probíhat zasedání zastupitelstva obce. Program je uveden v pozvánce.
Pozvánka na zasedání OZ dne 08.02.2021