30.11.2020 bude probíhat zasedání zastupitelstva obce. Program je uveden v pozvánce.

Pozvánka na zasedání OZ dne 30.11.2020