Dne 2.11.2020 bude probíhat mimořárné zasedání zastupitelstva obce. Program je uveden v pozvánce..

Pozvánka na zasedání OZ dne 02_11_2020