Dne 19.10.2020 bude probíhat mimořárné zasedání zastupitelstva obce. Program je uveden v pozvánce..

Pozvánka na zasedání OZ dne 19_10_2020