Zastupitelstvo obce Vodochody rozhodlo na svém zasedání dne 5.10.2020 usnesením č. 10/2020 vydalo Opatření obecné povahy č.1/2020 - "Územní opatření o stavební uzávěře v k.ú.Vodochody u Prahy a Hoštice u Vodochod". Dokumenty jsou k nalezení na úřední desce obce nebo na odkazech níže...

Veřejná vyhláška č. 1/2020

Opatření obecné povahy č.1/2020