Svoz bioodpadu bude zahájen 12.4.2024, a následně bude probíhat pravidelně každý lichý pátek.