Důrazně žádáme obyvatelé Vodochod a Hoštic, aby nevypouštěli do splaškové kanalizace chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, tuky apod.) z důvodu zhoršení funkčnosti ČOV.