TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE V IZOLACI / KARANTÉNĚ Z DŮVODU NEMOCI COVID-19 O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU

Telefonní číslo: 257 280 862

Příjem telefonických žádostí:
Čt 19.1.2023 8:00 – 16:00
Pá 20.1.2023 8:00 – 14:00
Po 23.1.2023 8:00 – 17:00
Út 24.1.2023 8:00 – 16:00
St 25.1.2023 8:00 – 17:00
Čt 26.1.2023 8:00 – 16:00 (Čt 26.1.2023 do 20:00 hod.- poslední den
k přijímání žádostí)

Důležité informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

KDY: pátek 27.1. 2023 (8:00 – 22:00) a sobota 28. 1. 2023 (8:00 – 14:00)
KDE: tam, kde volič pobývá
KDO může hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky: volič, který
- má právo volit prezidenta republiky (případně má právo hlasovat
v místním referendu),
- kterému byla nařízena karanténa/izolace z důvodu onemocnění covid-19,
- který nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště
(drive-in) a
- pobývá na území Středočeského kraje (nemusí zde však mít trvalý
pobyt); v místním referendu může hlasovat pouze, má-li trvalý pobyt v obci,
v níž se místní referendum koná a na území této obce pobývá;
- komise ověřuje, zda je volič v karanténě/izolaci z důvodu covid-19 – má
potvrzení – např. rozhodnutí krajské hygienické stranice, potvrzení vydané
lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na
covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování