Společnost Sdružení kominíků a topenářů
 
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.
Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
 
Termín revizí a kontrol se uskuteční v PÁTEK dne 14.10.2022
 
-cena za kontrolu a čištění komínu je 500 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 500 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč
  
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989