Svazek obcí Dolní Povltaví při příležitosti Dne Dolního Povltaví vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma: „Jaro v Dolním Povltaví“

Věkové kategorie:
1. do 6 let
2. 7 – 11 let
3. 12 – 15 let

Podmínky soutěže:
• MŠ nebo ZŠ mohou do soutěže zaslat max. 5 prací v každé kategorii
• Do soutěže se mohou hlásit i děti z obcí svazku (Klecany, Klíčany, Kozomín, Máslovice, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody), které nenavštěvují MŠ nebo ZŠ uvedených obcí
• Technika: kresba, malba, pastel, tužka, koláž
• Maximální rozměry výtvoru: 50 x 70 cm (ne prostorové práce)
• Výtvor bude na zadní straně označený celým jménem, adresou a názvem školy (pro účastníky organizované z MŠ a ZŠ) nebo celým jménem, adresou a kontaktem na zákonného zástupce autora díla (pro individuální účastníky)
• Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2022
• Práce můžete předávat na obecní, resp. městské úřady vždy během úředních hodin do 30. 4. 2022
• Vyhlášení výsledků proběhne na akci Den Dolního Povltaví v Odoleně Vodě v průběhu jara, termín bude upřesněn
• V každé kategorii bude oceněno 10 nejlepších prací
• Do soutěže jsou připraveny hodnotné ceny – hračky, deskové hry, výtvarné potřeby, tablety, koloběžky, power banky, flashdisky, sluchátka apod.
• Kompletní výsledky budou zveřejněny na www.dolnipovltavi.eu
• Veškeré práce se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení.
• Bližší informace poskytne administrátor svazku: Kateřina Nováková, MAS Nad Prahou o.p.s., mail: info@nadprahou.eu, tel.: 608 750 224

Plakát - výtvarná soutěž pro děti