07.02.2022 bude probíhat zasedání zastupitelstva obce.
Program je uveden v pozvánce.

Pozvánka na zasedání OZ dne 07.02.2022