Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd

Objízdná trasa