V Mratíně se pořádá nábor nových členů.
Více info v letáku
Leták
www.karate4all.cz