Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Seznam neznámých vlastníků

Brožura, která umožní občanům lépe se orientovat v problematice nedostatečně idintifikovaných vlastníků.

Brožura