21.06.2021 bude probíhat zasedání zastupitelstva obce.
Program je uveden v pozvánce.
Pozvánka na jednání OZ dne 21.06.2021