17.07.2023 bude probíhat zasedání zastupitelstva obce.
Program je uveden v pozvánce.

 Pozvánka na zasedání OZ 17.07.2023