12.09.2022 bude probíhat zasedání zastupitelstva obce.
Program je uveden v pozvánce.

Pozvánka na zasedání OZ 12.09.2022