V sobotu 9. dubna 2022 od 8.00 do 12.00 hodin budou pro občany Vodochod a Hoštic přistaveny dva velkokapacitní kontejnery na komunální odpad a jeden kontejner na elektro.
Kontejnery budou umístěny v Hošticích v ulici K Pískovně naproti tenisovým kurtům.
UPOZORŇUJEME, ŽE DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU NEPATŘÍ - STAVEBNÍ SUŤ, PNEUMATIKY, ASFALTOVÁ LEPENKA, BARVY A AZBEST!!!!!