Informační letáky tzv. dodavatelů poslední instance dosud nereagujících na nastalou situaci.

Informační leták

Finanční tíseň spojené s růstem cen energií