20.12.2021 bude probíhat zasedání zastupitelstva obce.
Program je uveden v pozvánce.

Pozvánka na zasedání OZ dne 20.12.2021