Z důvodu karantény bude obecní úřad uzavřen do 19.11.2021.