06.09.2021 bude probíhat zasedání zastupitelstva obce.
Program je uveden v pozvánce.

Pozvánka na zasedání OZ dne 06.09.2021