20.07.2021 bude probíhat zasedání zastupitelstva obce.
Program je uveden v pozvánce.
Pozvánka na zasedání OZ dne 20.07.2021