Kominické služby:
+ každoroční kontroly a čištění komínů na plynná, tuhá a kapalná paliva dle vyhlášky č.34/2016 Sb. o čištění , kontrole a revizi spalinové cesty.
CENA ZA PRŮDUCH A VYSTAVENÍ ZPRÁVY ČINÍ 400,- Kč.
Dopravné ani žádné jiné poplatky se neúčtují!
+ prohlídka inspekční kamerou u plynných paliv
+ důkladné čištění a kontrola u tuhých a kapalných paliv
+ čištění plynových spotřebičů 700,- Kč
+ strojní odstranění dehtu, prodej čistících chemických polen
+ hlídání termínu - než skončí platnost zprávy,budeme Vás kontaktovat

Kontrola komínů ve Vaší obci proběhne dne: 19.7.2021
Zájemci objednávejte se telefonicky v době od 8 – 18h nebo formou SMS s kompletní adresou na tel: 723 632 782 nebo 723 632 783
e-mail: kominictvi@volny.cz
DOTAZY : 607 305 140