Termíny vývozu bioodpadu 2021 jsou liché středy od 14.4.2021.