Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
(neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník. Seznam neznámých vlastníků

Odkaz na brožuru vydanou ÚZSVM, která umožní lépe se orientovat v problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků. Brožura NIV